top of page

Kreativt återbruk
Cradle to Cradle
Upcycling/Downcycling

Almell och återbruk

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige (Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet). Genom återbruk tar vi istället vara på våra gemensamma resurser. Men även i nya projekt när det inte finns något att återvinna, förblir hållbarhet och resursminimering fortsatt viktig — inte minst när det kommer till materialval och energiåtgång. Detta för att skapa så lite avfall som möjligt, både idag och i framtiden.

Almell ägs och drivs av Erik Johansson som har sin bakgrund i byggsektorn, men sedan 2020 satsar fullt ut som konsult inom återbruk. Utöver de miljömässiga fördelarna med återbruk gillar Erik att förvalta vår kulturhistoria genom att bevara så mycket som möjligt.

Almell erbjuder tjänster för att öka cirkulära flöden inom byggbranschen. Det betyder att vi har ett särskilt fokus på miljö och hållbarhet, genom att följa avfallstrappans två översta steg — förebygga och återanvända.

bottom of page